ಇಂದು ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ!

ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಚೀಲಗಳು

  • Heat Seal Peel Sterilization Pouches

    ಹೀಟ್ ಸೀಲ್ ಪೀಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಚೀಲಗಳು

    ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಫ್ಲಾಟ್ ಸೀಲ್‌ಗಳು ಸೀಲ್ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚೀಲಗಳು ಸ್ಟೀಮ್ ಆಟೋಕ್ಲೇವ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅನಿಲದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಚೀಲಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸೋಂಕುಗಳೆತ, ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.ಸ್ವಯಂ-ಸೀಲಿಂಗ್, ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಶಾಖದ ಮುಚ್ಚಿದ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ತೆರೆಯುವವರೆಗೆ ಚೀಲಗಳು ಒಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಸಂತಾನಹೀನತೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.