ಇಂದು ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ!

ಏರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ / ಬೋವೀ-ಡಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್

 • Autoclave Bowie Dick test pack Direct Manufacturer

  ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ಬೋವೀ ಡಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ನೇರ ತಯಾರಕ

  ಬೋವಿ-ಡಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್
  ವಾಯು ತೆಗೆಯುವಿಕೆ/ಸ್ಟೀಮ್ ನುಗ್ಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು
  ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ
  ಮೆಡಿವಿಶ್ ಬೋವೀ-ಡಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳು ಸೀಸ ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಷಕಾರಿ ಭಾರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.ಪೂರ್ವ ನಿರ್ವಾತ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಗಿ ನುಗ್ಗುವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಬೋವೀ-ಡಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ ಮತ್ತು ಚೇಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಭೇದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಉಗಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.134 ° C ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ವಾತ ಸ್ಟೀಮ್ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಬೋವೀ-ಡಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ISO 11140-4 ಪ್ರಕಾರ 2 ರ ಪ್ರಕಾರ 7 ಕೆಜಿ ಹತ್ತಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.